bord sponsors

archief

 • 2022 (28)
 • 2021 (53)
 • 2020 (78)
 • 2019 (145)
 • 2018 (100)
 • 2017 (99)
 • 2016 (106)
 • 2015 (134)
 • 2014 (183)
 • 2013 (215)
 • 2012 (217)
 • 2011 (123)
 • 2010 (75)
 • 2009 (25)
 • 2008 (23)
 • 2007 (14)
 • 2006 (11)
Print dit bericht Print dit bericht

29-04-2014: Verslag thema-avond v.v. Beetgum

Thema-avond 16 april 2014

Uw kind sport bij VV Beetgum, wat gaat goed en wat kan beter?

 

 

Op uitnodiging van de Jeugdcommissie van VV Beetgum gaf GeertJan de Grip (KNVB) een presentatie aan ouders en kaderleden op woensdag 16 april 2014.

 

GeertJan de Grip geeft vooraf in het kort weer wat zijn functie is en wat hij vanuit de KNVB voor voetbalclubs kan betekenen. Hij heeft o.a. trainingen verzorgd en is assistent-coach geweest en heeft daardoor veel ervaring opgedaan. De Jeugdcommissie van VV Beetgum heeft hem benaderd om op deze thema-avond met ouders en kaderleden te bespreken wat de ouders en de club elkaar kunnen brengen.

 

Ouders in hun rol laten en laten aangeven wat ze willen en kunnen doen. Daardoor een nog beter voetbalklimaat bij de club.

Gevraagd wordt wat ouders van de club verwachten. Reacties zijn o.a. sportief klimaat, eerlijk, sociaal met elkaar omgaan, leren te verliezen, bescherming voor kinderen, goede opvang nieuwe jeugdleden én hun ouders, voetbaltechniek leren en sociaal bezig zijn met vrienden. Goede organisatie van leiders en trainers. Er is een goed kader, die ook regelmatig vergaderingen hebben om zaken te bespreken.

 

Wat mag VV Beetgum van de ouders verwachten?

Voorbeeldfunctie langs de lijn, contributie, geen kinderopvang, betrokkenheid als supporter én vrijwilliger. De rechten en plichten van het lidmaatschap van VV Beetgum staan vermeld op de site en nieuwe leden ontvangen een papieren versie.

Elke zaterdag is er hulp van een ouder bij de kantinedienst. Ouders zijn vrijwilliger als rijder naar uitwedstrijden.

De club is verantwoordelijk voor de sportieve opvoeding van de kinderen.

Voorgesteld wordt om minder snoep, maar meer fruit te verstrekken in de rust. Is dit een taak van de jeugdcommissie of taak van de ouders? Met gezond eten kun je niet vroeg genoeg beginnen.

Leden van C-team fungeren ook als scheidsrechters bij jongere jeugdwedstrijden.

Volgend seizoen ook bij B-team m.b.t. spelsituaties. Voor meer informatie kijk bij www.masters.nl

 

GeertJan de Grip geeft aan dat de KNVB pilots draait bij F-teams zonder scheidsrechter. Ook zullen er pilots gestart worden met D-teams zonder grensrechter. En er zal een pilot komen van E-team naar D-team qua grootte van het veld.

 

 

Dat ouders eenmaal per jaar een kantinedienst meedraaien is uit bittere noodzaak geboren. Er zijn heel veel functies aanwezig bij een voetbalvereniging. Je kunt ouders ook vragen om wat te doen. Er kan een lijst gemaakt worden, zodat men zijn voorkeur aan kan geven. Bij aanmelding van nieuwe leden deze lijst ook aan ouders geven.

De presentatie die vanavond gegeven wordt door GeertJan de Grip ook op de site zetten, zodat ouders die niet aanwezig konden zijn op de hoogte kunnen zijn.

De jeugdcommissie en het hoofdbestuur kunnen niet alles zelf doen, maar kunnen ouders vragen om hulp.

De site van VV Beetgum geeft veel informatie en is goed up-to-date.

 

VV Beetgum kan en mag ouders aanspreken op hun gedrag langs de lijn. Zijn er eigenlijk gedragsregels binnen de club? Er is een gemoedelijke sfeer binnen de club.

GeertJan de Grip geeft aan dat er in een district 32 teams uit de competitie zijn gezet i.v.m. onregelmatigheden op en rond het veld.

Waar ligt eigenlijk de grens? Opmerkingen die leiders hebben, worden door de Jeugdcommissie wel opgepakt.

Hoe jonger de spelers zijn, hoe eerder aangeven dat men zich dient te gedragen richting scheidsrechters/grensrechters. Ook de trainers en leiders dienen spelers hierop aan te spreken.

 

Na de pauze wordt vanuit de ouders opgemerkt dat zo’n thema-avond vaker georganiseerd zou moeten worden, zodat de ouders meer op de hoogte zijn van het reilen en zeilen bij de club. Eventueel per team een avond of een spreekuur instellen (tussen 17.00 – 18.00 uur) waarbij ouders dan hun vragen kwijt kunnen.

 

Bij jeugd gaat het om plezier van het voetballen. Is een fase van opleiding. Ook de trainingen dienen om opleiding te gaan. Voetballen is leuk en gezellig, maar kan ook om prestaties gaan. Dit kan voor trainers/leiders een ‘lastige’ zijn, omdat de club misschien andere doeleinden voor ogen heeft.

 

Zaken die ‘langs de lijn’ wordt opgemerkt, kunnen beter direct bij de jeugdcommissie gemeld worden, zodat er actie ondernomen kan worden.

 

GeertJan de Grip vraagt ouders wat ze willen doen voor VV Beetgum. Genoemd wordt o.a. kluslijst en kantinedienst mag vaker per jaar. De kluslijst wordt na de vergadering uitgereikt aan de aanwezigen. Volgend seizoen zullen alle teams een kluslijst ontvangen.

 

De jeugdcommissie geeft aan dat er voor volgend seizoen leiders en trainers nodig zijn, met name voor  D-, C- en E-teams. Alle hulp is welkom, want er is genoeg te doen.

Momenteel veel leiders vanuit Cios (dus heel jong). Vergeleken met x-aantal jaar terug steeds meer jongere leiders en trainers. Eventueel begeleiding erbij bij jeugdige trainers.

 

GeertJan de Grip sluit de thema-avond af met ‘Het is uw kind!’ en wenst ouders, kader, jeugdcommissie en hoofdbestuur veel succes. En vertel ouders die vanavond niet konden komen wat er zoal besproken is.

 

Marten Bloem bedankt GeertJan de Grip voor zijn presentatie en geeft hem als dank een fles ‘natuurlijke kruiden’.

 

 

 

 

 

 

 

Bitgummole, 18 april 2014