komende weken agenda

bordsponsors

Facebook

Noordelijk Voetbal Nieuws

Aan het openingsplan van het demissionair kabinet zie je dat er geen voetballer aan te pas is gekomen. Het plan is verstoken van gevoel voor de bal. De hunkering naar de club, het veld, het team en de wedstrijd. Anders valt de schamele positie die sport en daarmee voetbal is toebedeeld in deze planning niet […]

HAAKSBERGEN – Vanille-, Griekse yoghurt- en biscotti-ijs, een topping van lemon en natuurlijk een dot slagroom. IJsmaker Paul Wilderink bedacht een groen-witte ijscoupe voor zijn jarige voetbalclub. HSC’21 wordt dit jaar 100. Lees hier het volledige bericht. Bron: Tubantia.

EMMELOORD – Niets is zo veranderlijk als de mens. Anderhalve maand nadat hij zijn afscheid had aangekondigd is Jeroen van den Berg bijgedraaid. Hij blijft toch hoofdtrainer van SC Emmeloord. Lees hier het volledige bericht. Bron: De Stentor.

LICHTENVOORDE – Trainers in het amateurvoetbal houden hart vast. Blijven hun spelers wel gemotiveerd nu corona van geen wijken weet? Lees hier het volledige bericht. Bron: De Gelderlander.

REGIO – De spelerscarrousel in het amateurvoetbal draait een stuk minder snel dan gebruikelijk. Veel spelers blijven gewoon zitten waar ze zitten, hopend op een normaal seizoen met promotie en degradatie. Maar her en der zijn er toch wat wisselingen in de laatste dagen. Een opsomming. Lees hier het volledige bericht. Bron: De Stentor.

Print dit bericht Print dit bericht

01-09-2014: Uitnodiging en agenda jaarvergadering

Aan de leden, donateurs en sponsors van de V.V. Beetgum

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Jaarvergadering van de V.V. Beetgum op vrijdag 26 september 2014 in sportgebouw It Bosk te Bitgummole.

Aanvang: 20.30 uur

Agenda:

1.       Opening

2.       Mededelingen en ingekomen stukken

3.       Notulen Algemene Jaarvergadering seizoen 2012/2013

4.       Jaarverslag 2013/2014

5.       Financieel verslag – verslag kascommissie

6.       Benoeming kascommissie

7.       Begroting

8.       Voorstel tot vaststelling contributie seizoen 2014 – 2015 

 9.      Pauze

10.     Verslagen commissies

11.     Algemene Bestuursverkiezing

         Aftredend en niet herkiesbaar:

         Frans Hoogland (lid beheercommissie)                                                           

         Voorgestelde kandidaat:             

         Johannes Buursma (lid beheercommissie)

12.     Bespreking seizoen 2014 – 2015

13.     Rondvraag

14.     Sluiting

Het bestuur