- VVBeetgum - http://www.vvbeetgum.nl -

03-02-2015: Themabijeenkomst ‘Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen’

Binnenkort organiseert sportstimuleringsproject GO-4 Sport i.s.m. Reitsma Opleidingen weer een themabijeenkomst ‘Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen’:

Voor:      trainers, coaches, verzorgers en andere belangstellenden

Datum:   woensdag 25 maart 2015

Tijd:        van 19.15 tot ongeveer 21.45 uur

Plaats:    kantine sportcomplex De Waaie, Statenweg 2, 9076 ZZ, St.-Annaparochie

Docent:   dhr. Piet Reitsma (www.reitsma-opleidingen.nl [1])

Kosten:   geen

Aanmelden:   uiterlijk woensdag 18 maart 2015

EHBSO [2]

Een sportongeval zit in een klein hoekje. Per jaar gebeuren op en rond de sportvelden ongeveer 2,9 miljoen sportongevallen. Bij blessurevrij sporten zijn twee zaken van groot belang: het behandelen van blessures én het voorkomen van sportblessures, zodat kans op herhaling kleiner wordt en behandeling in de toekomst minder vaak nodig is. Tijdens deze bijeenkomst word stilgestaan bij het voorkomen en behandelen van veelvoorkomende blessures en ongevallen in de sport. U krijgt ook voldoende gelegenheid om vragen te stellen en praktijkvoorbeelden ter sprake te brengen.

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door het inschrijfformulier (zie bijlage) in te vullen en terug te sturen aan GO-4 Sport of door een e-mail met uw gegevens te sturen naar go4sport@ferwerderadiel.nl [3]. U ontvangt ongeveer een week voor de bijeenkomst een bevestiging van uw aanmelding.

Uitnodiging workshop EHBSO 25 mrt 2015 e-mail [4]