- VVBeetgum - http://www.vvbeetgum.nl -

29-09-2020: v.v. Beetgum neemt afscheid van 2 bestuursleden

Tijdens de jaarvergadering van 25 september 2020 werd afscheid genomen van de vertrekkende bestuursleden Margriet de Jong en Johannes Buursma. Margriet heeft zich niet herkiesbaar gesteld en Johannes is tussentijds aftredend i.v.m. een verhuizing.

Voor Margriet de Jong kwam er na 8 jaar een einde aan haar bestuurlijke rol binnen de v.v. Beetgum, in de rol van wedstrijdsecretaris

Waar ze waarschijnlijk onder valse voorwendselen het hoofdbestuur is binnen gerommeld.. zo iets van ‘we vergaderen maar 1x per maand’ en ‘het is een administratieve functie’ dit zal goed bij je passen.

Sinds 2012 maakt Margriet uit van het bestuur en we weten allemaal dat het niet bij 1x in de maand vergaderen is gebleven..

Want achter de schermen was Margriet bijna 24 uur in ‘touw voor de v.v. Beetgum’.

· Tot vervelens aan toe bellen met teams, scheidsrechters, andere verenigingen, de KNVB, de kantine.. dat kost een hoop tijd en frustratie.

· Daarnaast initiatiefnemer van het webteam

· Altijd bereikbaar per mail, mobiel of social media.

Kortom de spin in het web achter de schermen!

Margriet hielt zich goed staande in het overwegende mannenwereldje. Altijd goed voor een kritische vraag of opmerkingen over de vereniging of medebestuursleden.

Maar ook voor nuance en dat ontbreekt erbij ons ook nog wel eens aan.

En in tegenstelling tot de andere bestuursleden niet aan het bier, maar aan de radler (soms een veldflesje Amaretto..) Mede daarom ook laat op de avond nog scherp en genuanceerd.

Als dank voor haar bewezen diensten kreeg Margriet een mooi bos bloemen, dinerbon en een fles van haar favoriete drankje. We zijn blij dat Margriet via het webteam nog verbonden zal zijn aan onze vereniging.

PHOTO-2020-09-28-11-50-55 (1) [1]

Johannes Buursma zijn naam loopt als een rode draad door de geschiedenis van de v.v. Beetgum.

Na een periode van ongeveer 50 jaar wordt er nu echt een punt gezet achter zijn inzet voor de v.v Beetgum. Johannes begon in de jeugd van v.v. Beetgum te voetballen en met zijn geweldige techniek het eerste elftal bereikt. (ondanks zijn ‘swakke knibbels). Waarin 1974-1975 het kampioenschap werd gevierd en promotie naar de 1e klasse FVB werd verdiend. De tijd dat je nog moest pisje yn’t Buthus bij het keallehok.

Na zijn actieve loopbaan als voetballer heeft Johannes veel functies bekleed binnen onze vereniging.

· Jeugdtrainer. (o.a. nog veel van de huidige eerste selectie spelers getraind)

· Vrouwentrainer (Deze funtie werd met veel passie ingevuld en met beide handen aangepakt. Zowel binnen als buiten het veld.)

· Leider bij het 1e elftal van hoofdtrainer Rinie Lemmers. Daar volgde ook de heftige discussie over het voetballen op zaterdag of zondag.

· En in 1983-1984 voor het eerst hoofdtrainer van de v.v. Beetgum.

· Eind jaren 90 voor de 2e keer hoofdtrainer. Met in de 1999 de roemruchte beker wedstrijden tegen Roden (1-0), Balk (2-1) en uiteindelijk de uitschakeling in de kwartfinale tegen BCV.

· Scheidsrechter.

· Ook actief op het gebied van commerciele zaken. Veel grote sponsoren binnen gehaald.

· Ghostwriter voor velen binnen de verenigingen. Johannes kan als voormalig ambtenaar goed overweg met pen en papier. Veel bijdragen zijn er door hem geleverd die soms ook humoristisch of prikkelend van aard kunnen zijn.

· Voorzitter jeugdcommissie. Begin deze eeuw naar Johannes het voortouw om te komen tot eerst een jeugd- en later een verenigings beleidsplan. Hiermee liep de v.v. Beetgum ver vooruit op de buurtverenigingen en in de loop van jaren ook veel gekopieerd door verschillende verenigingen.

· Sinds 2014 bestuurslid van de v.v. Beetgum. Waarna hij ook plek in nam binnen de beheerscommissie. Geen eenvoudige klus maar mede door zijn betrokkenheid een zeer waardige vertegenwoordiger. Hij heeft de v.v. Beetgum ook in dat opzicht weer op de kaart gezet.

· Het oppimpen van de kantine en bestuurkamer is zijn paradepaardje.

· Ook staat Johannes bekend om het geven van zijn ongezouten mening en voor velen van ons een vraagbaak.

· De laatste jaren was Johannes veel op de velden te zien als ondersteuning van de veldploeg.

Mogelijk zijn we nog veel taken en kwaliteiten vergeten. Het verkopen van zijn huis heeft er toe geleid om nu definitief afscheid te nemen van onze vereniging. En tijdens de jaarvergadering is Johannes ook benoemd tot ERELID van de v.v. Beetgum. Hij werd verblijd met een bos bloemen, dinerbon en een herinneringsbord.

Namens het bestuur nogmaals grote dank en waardering voor de inzet van beiden gedurende een lange reeks van jaren.

PHOTO-2020-09-28-11-50-55 [2]


PHOTO-2020-09-28-11-50-55 (2) [3]

Tijdens de jaarvergadering is Nynke Postma tot de nieuwe wedstrijdsecretaris benoemd en zijn de gesprekken over de opvolging van Johannes nog in volle gang.

Bestuur v.v Beetgum