- VVBeetgum - http://www.vvbeetgum.nl -

21-05-2021: Bericht leden-administratie

Beste leden en ouders/verzorgers van leden,logo4 [1]

Indien u het lidmaatschap voor het seizoen 2021/2022 van v.v. Beetgum op wilt zeggen dient u dit voor 1 juni 2021 aanstaande te doen. Opzegging kan alleen schriftelijk plaats vinden bij de ledenadministratie van de vereniging.

Bij opzegging van het lidmaatschap na 1 juni 2021 is men verplicht tot betaling van de volledige contributie van 1 volledig seizoen.

Ook een verzoek tot restitutie van contributie over het seizoen 2020/2021 (in verband met langdurige blessures en ziekte) dient u voor 1 juni aanstaande schriftelijk in te dienen. Verzoeken tot restitutie welke gedaan zijn na 1 juni 2021 zullen niet meer in behandeling genomen worden.

Wellicht ten overvloede, mondelinge opzeggingen en verzoeken bij trainers, leiders en bestuursleden zijn dus niet geldig.

Ledenadministratie [2]

De correspondentiegegevens van de ledenadministratie van v.v. Beetgum zijn:

Mevrouw I. van der Wal, 

Langestraat 12, 

9045 PB Bitgummole 

klaasenida@planet.nl [3]

Met sportieve groet, Bestuur v.v. Beetgum