bord sponsors

archief

 • 2021 (45)
 • 2020 (78)
 • 2019 (145)
 • 2018 (100)
 • 2017 (99)
 • 2016 (106)
 • 2015 (134)
 • 2014 (183)
 • 2013 (215)
 • 2012 (217)
 • 2011 (123)
 • 2010 (75)
 • 2009 (25)
 • 2008 (23)
 • 2007 (14)
 • 2006 (11)
Print dit bericht Print dit bericht

21-09-2021: Uitnodiging Algemene Jaarvergadering

Aan de leden, donateurs en sponsors van de V.V. Beetgum

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de

Algemene Jaarvergadering van de V.V. Beetgum

op vrijdag 1 oktober 2021 in sportgebouw It Bosk

te Bitgummole.

Aanvang: 20.00 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen Algemene Jaarvergadering seizoen 2019/2020
 4. Jaarverslag 2020/2021 (verslag kan opgevraagd worden via jaapmontsma@gmail.com)
 5. Financieel verslag – verslag kascommissie
 6. Benoeming kascommissie
 7. Begroting
 8. Voorstel tot vaststelling contributie seizoen 2021 – 2022

Pauze

 1. Verslagen commissies
 2. Voorstel inzet kantinedienst Voorstel inzet kantinedienst
 3. Algemene Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar:

Jan Drost (seniorencommissie),

Wybe Laverman (jeugdcommissie),

Yasmin van der Meer (secretariaat)

 1. Rondvraag
 2. Sluiting