bord sponsors

archief

 • 2022 (38)
 • 2021 (53)
 • 2020 (78)
 • 2019 (145)
 • 2018 (100)
 • 2017 (99)
 • 2016 (106)
 • 2015 (134)
 • 2014 (183)
 • 2013 (215)
 • 2012 (217)
 • 2011 (123)
 • 2010 (75)
 • 2009 (25)
 • 2008 (23)
 • 2007 (14)
 • 2006 (11)
Print dit bericht Print dit bericht

05-11-2022: Beleid Beheerscommissie it Bosk inzake CORONA

MEMO                                                                                             3 november

aangaande beleid Beheerscommissie it Bosk inzake  CORONA

3 november heeft de beheerscommissie overleg gehad over hoe om te gaan met het feit dat ook sportkantines geacht worden te controleren op  gevaccineerd zijn dan wel  negatief getest zijn. Dit mede naar aanleiding van de huidige scherpere regelgeving en het inventariserende telefoontje wat afgelopen week met één van de bestuursleden vanuit gemeente Waadhoeke is gepleegd.

Sporters en sportliefhebbers/supporters  die gebruik willen maken van de mogelijkheid om in de kantine  koffie / thee of een ander drankje te gebruiken worden geacht gevaccineerd te zijn dan wel negatief getest te zijn. Zij zullen dit kenbaar moeten kunnen maken middels de bekende  CoronaCheck-app. Hierop zal door afgevaardigde(n) van het bestuur van de Beheerscommissie gecontroleerd worden.

Zij die alleen een koffie/thee of ander drankje op `t veld / terras willen nuttigen kunnen dit binnen afhalen maar moeten direct doorlopen. Binnenkomst via halletje bij de WC `s en via de deur bij de bar weer naar buiten. Zoals de pijlen aangeven.

Voor diegenen die even binnen willen zitten geldt dus wel de eis dat ze gevaccineerd / negatief getest moeten zijn!

Voor alle duidelijkheid: Deze regel gaat per direct in.

Bestuur van de Beheerscommissie It Bosk