- VVBeetgum - http://www.vvbeetgum.nl -

15-05-2022: Bericht Leden-administratie

logo4 [1]

Indien u het lidmaatschap voor het seizoen 2022/2023 van v.v. Beetgum op wilt zeggen dient u dit voor 1 juni 2022 aanstaande te doen. Opzegging kan alleen schriftelijk plaats vinden bij de ledenadministratie van de vereniging.

Bij opzegging van het lidmaatschap na 1 juni 2022 is men verplicht tot betaling van de volledige contributie van 1 volledig seizoen.

Ook een verzoek tot restitutie van contributie over het seizoen 2021/2022 (in verband met langdurige blessures en ziekte) dient u voor 1 juni aanstaande schriftelijk in te dienen. Verzoeken tot restitutie welke gedaan zijn na 1 juni 2022 zullen niet meer in behandeling genomen worden.

Wellicht ten overvloede, mondelinge opzeggingen en verzoeken bij trainers, leiders en bestuursleden zijn dus niet geldig.

De correspondentiegegevens van de ledenadministratie van v.v. Beetgum zijn:

Mevrouw I. van der Wal, 

Langestraat 12, 

9045 PB Bitgummole 

klaasenida@planet.nl [2]

Met sportieve groet, Bestuur v.v. Beetgum