- VVBeetgum - http://www.vvbeetgum.nl -

19-12-2010: BELANGRIJK! Inleveren pasfoto’s voor spelerspassen

Sommige spelers/speelsters moeten nog zijn of haar pasfoto inleveren voor de nieuwe spelerspassen!het betreft de volgende spelers/speelsters:

VOOR 31 DECEMBER:

Klaas de Jong
Sanne Postma
Jort Dijkstra
Willem Jan Dijkstra
Marinthe Dijkstra
Marcus Elzinga
Renze Kamstra
Arnauld Laverman
Lennart van der Meer
Rutger Reitsma
Jurjen Bloem
Robin Bruinsma
Marten de Vries
Francien Hoogland
Mariska Hoogland
Simon Hoogland
Bauke Reitsma
Erwin Geerdink
Nadine Deelstra

VOOR 31 JANUARI:

Remco vd Vlugt
Denise Dobber
Gert Jan de Vries
Twan Dijkstra
Bas Verstraten
Hanno Dijkstra
Tjerk Schriemer
Lars van Doorn
Jeaninne J Postma
Sietse Buursma
Germ Minnema
Stanley Brussard
Teun Larooi
Emiel v d Laan
David Koster
Herman Kamminga
Joshua de Jong
Michelle Huizinga
Leo Hoogerhuis
Sikke de Groot
Edwin Geerdink

Pasfoto inleveren, bij Loltje Feenstra, It Bosklan 17, 9045 PV Beetgumermolen