- VVBeetgum - http://www.vvbeetgum.nl -

29-05-2011: BELANGRIJK: Informatie spelerspassen volgend seizoen

Ieder jeugdteam wat uit gevoetbald is, graag de complete spelers map inleveren bij Loltsje Feenstra; It Bosklan 17 B’molen!
Graag vóór 16 juni.Ook zijn er nog steeds spelers/ speelsters die nog geen foto hebben ingeleverd voor de spelerspas.
Doe dit voor 4 juni, anders mag je volgend seizoen niet spelen. Geen spelerspas is geen wedstrijden spelen!

Het gaat om de volgende personen:

Jeugd

D v d Weide

K Sinnema

F Edelenbos

H T Kamminga

T Dijkstra Engelum

B en Senioren

L van Doorn

Jurjen Bloem

J de Jong

T Larooi

G Minnema

B Verstraten

R v d Vlugt

J W Dijkstra

Mocht je je lidmaatschap op willen zeggen maar nog geen schriftelijke afmelding hebt gedaan, geef dit dan voor 31 mei door aan Loltsje. l.voulon@hetnet.nl