- VVBeetgum - http://www.vvbeetgum.nl -

26-09-2012: REMINDER: Vrijdag Leden- en Kadervergadering

Aan alle leden, donateurs en sponsors van V.V. Beetgum

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de

Algemene Jaarvergadering van de V.V. Beetgum

op

vrijdag 28 september 2012 in de kantine van het sportcomplex

It Bosk te Bitgummole.

Aanvang 20.30 uur

Voor de agenda zie de bijlage: agenda-alg-jaarvergadering-2012 [1]

Voorafgaande aan de jaarvergadering is vanaf 19.30 uur de maandelijkse kadervergadering.