- VVBeetgum - https://www.vvbeetgum.nl -

14-05-2014: Informatie lidmaatschap v.v. Beetgum

Beste leden en ouders/verzorgers van leden,

Indien u het lidmaatschap voor het seizoen 2014/2015 van v.v. Beetgum op wilt zeggen dient u dit voor 1 juni 2014 aanstaande te doen. Opzegging kan alleen schriftelijk plaats vinden bij de ledenadministrateur van de vereniging.

Bij opzegging van het lidmaatschap na 1 juni 2014 is men verplicht tot betaling van de volledige contributie van 1 volledig seizoen.

Ook een verzoek tot restitutie van contributie over het seizoen 2013/2014 (in verband met langdurige blessures en ziekte) dient u voor 1 juni aanstaande schriftelijk in te dienen. Verzoeken tot restitutie welke gedaan zijn na 1 juni 2014 zullen niet meer in behandeling genomen worden.

Wellicht ten overvloede, mondelinge opzeggingen en verzoeken bij trainers, leiders en bestuursleden zijn dus niet geldig.

Ledenadministratie [1]

De correspondentiegegevens van de ledenadministrateur van v.v. Beetgum zijn:

De heer L.F. Braaksma De Tolve 26 9044 NR te Bitgum Penningmeester@vvbeetgum.nl [2]

Met sportieve groet, Bestuur v.v. Beetgum