- VVBeetgum - https://www.vvbeetgum.nl -

19-04-2016: Bedankt voor uw bijdrage!

Afgelopen vrijdag 15 april zijn de jeugdleden en enkele vrijwilligers bij onze dorpsgenoten aan de deur geweest.

Met droge worsten van Auke Smit uit Bitgummole werd dit jaar geld opgehaald voor de jeugdafdeling van v.v. Beetgum

De worsten bleken een groot succes!

Er is door de huis aan huis actie 800 euro binnen gehaald voor de club!

Volgend jaar komen we zeker weer een keer bij u langs.

Namens alle jeugdleden en jeugdcommissie van v.v. Beetgum BEDANKT!

 

ps. Er zijn nog een aantal worsten over, interesse? Neem dan contact op met de jeugdcommissie van v.v. Beetgum