- VVBeetgum - https://www.vvbeetgum.nl -

29-08-2019: Schema oud papier najaar 2019 (update)

Gelijk aan andere jaren is er voor het oud-papier lopen weer een schema opgesteld. Het betreft onderstaand schema. De aanwezigheidstijd is 18.30 uur bij de Garage Spanjer in Bitgummole.

Voor vrijdag 13 september 2019 is er een dubbele bezetting in verband met een extra oud-papier auto.

Het schema is ook geplaatst om de homepage van v.v. Beetgum aan de rechterzijde onder de kop diversen.

 

Datum: Loper: Loper: Loper:
13-sep Remco Schiphof Marten de Vries Gerrit van Rees
13-sep Rutger Reitsma Teun Kuipers Jelmer de Vries
11-okt Evert Siderius Sybe Schaaf Mark Sander de Vries
8-nov Elbert Dijkstra Walter Snieder Gerrit Dijkstra
6-dec Jort Dijkstra Sybren Zwalua Danny tho Bockholtt
 

 

Kan men op de ingeroosterde data niet, dan dien je zelf voor een vervanger te zorgen. De

verantwoordelijkheid blijft echter bij het ingeroosterde lid. Mocht het lid of zijn vervanger op

de ingeroosterde datum niet op komen dagen, dan zal er een verhoogde solidariteitsbijdrage

van € 100 geïncasseerd worden van het verantwoordelijke lid.

We realiseren ons dat dit een stevige bijdrage is, maar we kunnen gewoonweg niet zonder

de opbrengsten van oud papier en we kunnen en willen niet op het laatste moment extra ‘

lopers’ optrommelen. Deze bijdrage is dan ook als afschrikwekkend bedoeld en we hopen

van harte dat het niet zover komt.

 

Voor het halen van oud papier is geen sprake van een vrijstelling voor leden die al vrijwilliger

van de vereniging zijn. We waarderen de inzet van vrijwilligers zeer, maar het is te

bewerkelijk om een aparte vrijstelling in het leven te roepen. Tevens speelt mee dat je

gemiddeld maar 1 x per anderhalf seizoen op een vrijdagavond kwijt bent aan het halen van

oud papier.

Deze regeling is tijdens de jaarvergadering van 26 januari 2018 unaniem aangenomen.

oudpapier [1]