bord sponsors

archief

 • 2022 (32)
 • 2021 (53)
 • 2020 (78)
 • 2019 (145)
 • 2018 (100)
 • 2017 (99)
 • 2016 (106)
 • 2015 (134)
 • 2014 (183)
 • 2013 (215)
 • 2012 (217)
 • 2011 (123)
 • 2010 (75)
 • 2009 (25)
 • 2008 (23)
 • 2007 (14)
 • 2006 (11)

ereleden

Ereleden en Leden van Verdienste voetbalvereniging Beetgum

De volgende mensen zijn benoemd tot Erelid:

* Bouwe Bokma †

* Lieuwe van der Weide †

* Rienk Bakker

* Ale Zwier †

* Gerard Groothoff †

* Piet Krijger

* Tsjitske Posthumus

* Sikke Lautenbach

* Frans Hoogland

* Doede Bruinsma

* Johannes Buursma

De volgende mensen zijn benoemd tot Lid van Verdienste:

* Sybe Bloem

* Sikke de Groot

* Johannes Kamstra