bord sponsors

Club van 50

 

 De Club van 50 verbindt U met de v.v. Beetgum!

De Club van 50 is met veel enthousiasme opgericht om naast bedrijven ook particulieren aan de
voetbalverenging Beetgum te verbinden, en met succes!
Met de jaarlijkse bijdrage van 50 euro zorgt u er mede voor dat iedereen  in Bitgum, Bitgummole
en Ingelum de mogelijkheid heeft  om te voetballen. Ook maakt u het mogelijk dat alle voetballers
tijdens trainingen, wedstrijden en toernooien beschikken over uitstekend materiaal.
Uw bijdrage wordt erg gewaardeerd. Daarom organiseert de v.v. Beetgum het  Club van 50
jeugdtoernooi. Ook worden alle coachjassen in de toekomst voorzien van het Club van 50 logo.
Tevens draagt de Club van 50 haar steentje bij ten behoeve van supportersfeesten en of een
enkele busreis.
Hiernaast wordt u ook persoonlijk in het zonnetje gezet. Alle leden van de Club van 50 komen
gezamenlijk op de tv kantine en elk lid ontvangt een speciale Club van 50 muts. Zo kunt u laten
zien dat u v.v. Beetgum een warm hart toedraagt!
Met al deze acties laat de v.v. Beetgum zien dat zij het waardeert dat veel mensen onze club
steunen, de sporters, de vrijwilligers, het bedrijfsleven en alle mensen die een grote steen
bijdragen aan de sportieve leefbaarheid in Bitgum, Bitgummole en Ingelum, de leden van de Club
van 50!
Ook u kunt NU lid worden van de Club van 50! Het enige wat u hoeft te doen is
onderstaand formulier uitprinten en invullen.
U kunt het formulier inleveren bij de vrijwilligers in de kantine of bij:
Jan Willem van der Weerd
Harnedyk 24
9038 TP Ingelum

Alvast bedankt voor uw bijdrage!

[print_this]

 

[/print_this]