• Ereleden en Leden van Verdienste voetbalvereniging Beetgum

  De volgende mensen zijn benoemd tot Erelid:

  * Bouwe Bokma †

  * Lieuwe van der Weide †

  * Rienk Bakker †

  * Ale Zwier †

  * Gerard Groothoff †

  * Piet Krijger

  * Tsjitske Posthumus

  * Sikke Lautenbach

  * Frans Hoogland

  * Doede Bruinsma

  * Johannes Buursma

  De volgende mensen zijn benoemd tot Lid van Verdienste:

  * Sybe Bloem

  * Sikke de Groot

  * Johannes Kamstra

  * Jan Willem van der Weerd

rfwbs-sliderfwbs-slide