• De historie van v.v. Beetgum – Een club met ambitie en gezelligheid

  VoetbalVereniging Beetgum werd opgericht op 28 mei 1949 als een vereniging met uitsluitend een zondagafdeling. Het bestuur in het eerste jaar werd gevormd door de heren B. Bokma, Tj. Snieder, G. van der Meer, P. Donker en J. de Vries. Men kan dus met recht zeggen dat deze bestuurders aan de wieg stonden van de v.v. Beetgum.

  In de eerste jaren van het bestaan van de vereniging leverde het dorp Berlikum, bij gebrek aan een eigen voetbalclub, een niet onaanzienlijk deel van de speelgerechtigde leden. Het belang van die leden binnen de vereniging kreeg erkenning toen op 02 juni 1952 besloten werd tot een fusie van de v.v. Beetgum met de toen nog in oprichting zijnde voetbalclub Berlikum. De vereniging ging vanaf dat moment door het leven onder de naam CBB (Combinatie Beetgum Berlikum).

  Berlikum werd vervolgens groeikern, het inwonertal steeg en dus kwam er vraag naar een eigen sportcomplex en een eigen voetbalvereniging. Aan die vraag werd gehoor gegeven en halverwege de jaren zeventig kwam er een eind aan het samenwerkingsverband met Berlikum en werd de naam v.v. Beetgum weer in ere hersteld.

  Tijden veranderen, ook in de voetbalsport en dus kwam er bij v.v. Beetgum in de loop van de jaren naast een zondagafdeling nog een zaterdagafdeling bij. Tot halverwege de jaren tachtig gold – wat de senioren betreft – de zondagafdeling met drie seniorenelftallen nog altijd als speerpunt van de vereniging. Inmiddels zijn de rollen omgedraaid en heeft de zaterdagafdeling deze rol op zich genomen.

  Begonnen op een speelveld, dat die naam nauwelijks verdiende, en dat in aanvang nimmer zijn agrarische bestemming verloor, verhuisde v.v. Beetgum in de zestiger jaren naar een nieuw aangelegd sportcomplex, strategisch gelegen tussen de dorpen Beetgum en Beetgumermolen en (bij helder weer) ook zichtbaar voor de leden uit het zusterdorp Engelum.

  Een sportcomplex, rustiek verscholen in het groen, waarop de vereniging de beschikking heeft over een hoofdveld, een bijveld, een ruime oefenhoek met lichtinstallatie voor de junioren en senioren, en voor de pupillen een eigen trainingsveld, eveneens voorzien van een lichtinstallatie, een moderne kleedaccommodatie en een van alle gemakken voorziene kantine.

  De vereniging nam vanaf haar oprichting met wisselend succes deel aan de competities. De laatste jaren zorgt vooral de jeugdafdeling voor de kampioenschappen.

  v.v. Beetgum was in 1987 één van de initiatiefneemsters bij de organisatie van de zaalvoetbalcompetitie Rayon Noord West Friesland. Deze competitie is bestemd voor de junioren en pupillen van de aangesloten verenigingen en wordt elk jaar in de winterstop met veel enthousiasme gespeeld in de Roelengahal in Menaldum, de Harnehal in Tzummarum, de Bildtse Slag in Sint Annaparochie en de Saxenhal in Franeker.

  Een voetbalvereniging ontleent haar recht op bestaan voor een groot deel aan een regelmatige aanwas van jeugdleden. Het is v.v. Beetgum door de jaren heen steeds gelukt die aanwas te verzekeren. Als resultaat daarvan nam de vereniging vrijwel vanaf het prille begin in alle leeftijdscategorieën deel aan de competitie. Alleen de laatste jaren trad stagnatie op bij de doorstroom naar de A-junioren.

  Een ongewis avontuur leek de introductie binnen de vereniging van het damesvoetbal. Met vallen en opstaan was de vereniging in het seizoen 1990/1991 voor het eerst in competitieverband actief met een dameselftal. Het team voer in de daarop volgende jaren soms door woelige wateren, maar heeft haar bestaansrecht inmiddels volledig bewezen. Het voortbestaan van het damesvoetbal lijkt verzekerd sinds de deelname van een meisjesteam aan de competitie vanaf het seizoen 2004/2005.

  Een voetbalvereniging moet, wil zij overleven in de stortvloed van activiteiten en sporten die worden aangeboden, met haar tijd mee gaan en proberen jeugd en senioren aan zich te binden. v.v. Beetgum haakt op die ontwikkeling in en zorgt dat er – naast voetbal – ook op andere wijze ontspanning is voor de leden van de vereniging. Om dat allemaal in goede banen te leiden is er een jeugdbeleidsplan geschreven, waarin de rechten (maar ook de plichten) van de jeugdleden en het bijbehorende kader zijn omschreven. Daarnaast is er ruime aandacht voor opleiding en onderricht van trainers, begeleiders, scheidsrechters en (jeugd)bestuursleden.

  De voetbalvereniging is een stuk van de dorpsgemeenschap en bestaat dankzij de inzet van die gemeenschap. Voor v.v. Beetgum heeft het aan die inzet nooit ontbroken. Leden, kaderleden, bestuursleden, donateurs, sponsors en supporters, allen droegen de afgelopen jaren hun steentje bij en maakten van v.v. Beetgum de boeiende en bloeiende voetbalvereniging die zij op dit moment is.

  De vereniging biedt een sportieve maar ook gezellige plek aan iedereen die de voetbalsport een warm hart toedraagt en die zich, op welke wijze dan ook, binnen de club verdienstelijk wil maken. Aarzel dus niet en kom er bij!

   

   

   

   

rfwbs-sliderfwbs-slide