• Privacybeleid v.v. Beetgum

  Ons site-adres is: https://www.vvbeetgum.nl.

  Privacyverklaring vv Beetgum

  Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze vereniging verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
  • E-mailadres
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Bankrekeningnummer
  • Pasfoto (noodzakelijk voor spelerspas KNVB)
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type

   

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

  Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto's op de website staat gepubliceerd. Mocht u bezwaar hier tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan indienen.

  Waarom we persoonsgegevens nodig hebben 

  Onze vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het voeren van de (leden)administratie
  • Het inschrijven als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
  • Het afhandelen van uw (contributie)betaling(en)
  • Het informeren over de (sport)activiteiten

   

  Bewaren van persoonsgegevens

  Onze vereniging zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. Onze vereniging is wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens minimaal 7 jaar te bewaren na lidmaatschap (datum uitschrijving + 7 jaar).
   

  Delen van persoonsgegevens

  Zonder uw toestemming verstrekt onze vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die onze vereniging met u heeft (zoals bij het op uw verzoek overschrijven naar een andere vereniging).

  Onze vereniging deelt uw persoonsgegevens (naam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer) alleen met vrijwilligers van onze vereniging voor contactmomenten.

  Onze vereniging deelt uw persoonsgegevens nooit met derden, zoals voor commerciële doeleinden.
   

  Sportlink

  VV Beetgum is vanuit de sportbond KNVB genoodzaakt om de toepassing Sportlink te gebruiken voor het verwerken van alle leden binnen de vereniging.

  Dit houdt in dat v.v. Beetgum haar ledenadministratie voert via Sportlink. Alle voor het lidmaatschap van v.v. Beetgum noodzakelijke gegevens (voor- en achternaam, initialen, geslacht, geboortedatum, woonplaats, straatnaam, huisnummer, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, legitimatienummer en IBAN) worden in Sportlink opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens kunnen alleen worden benaderd en zo nodig aangepast  door hiertoe door v.v. Beetgum geautoriseerde personen die toegang hebben tot Sportlink (zie onderstaand).

  Sportlink heeft haar eigen systemen ingericht volgens de in Nederland geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van (persoons)gegevens. Alle aspecten van de noodzakelijke verwerkersovereenkomst  zijn opgenomen in de Sportlink voorwaarden.
  Leden van v.v. Beetgum kunnen een aantal gegevens in Sportlink zelfstandig aanpassen. Dit kan uitsluitend via de KNVB voetbal.nl app en nadat een persoonlijke account gekoppeld is aan het KNVB relatienummer van het betreffende lid.

   

  Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar klaasenida@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Onze vereniging zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
   

  Beveiliging persoonsgegevens

  Onze vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is.
   

  Minderjarigen

  Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.
   

  In kaart brengen websitebezoek

  Onze vereniging gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
   

  Links naar andere websites

  De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van onze vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
   

  Wijziging van het privacy beleid

  Onze vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.
   

  Foto’s, video's en verslagen

  Van wedstrjden en verenigingsactiviteiten worden regelmatig foto’s en/of video's gemaakt en geplaatst op onze website en sociale media. Daarnaast worden via al deze kanalen ook (tekstuele) verslagen geplaatst, waarbij mogelijk namen van personen gebruikt worden. Mocht je als lid, donateur of relatie hier tegen bezwaar hebben, laat ons dit dan per ommegaande weten via klaasenida@outlook.com

  We zullen binnen vier weken reageren op je melding en aangeven welke actie we ondernemen.

   

  Contactgegevens

  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of onze vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

  E-mail:                          klaasenida@outlook.com

  Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

  Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

rfwbs-sliderfwbs-slide